mapa strony   |   kontakt   |

Wersje archiwalne: Status prawny

Wersja zmieniona dnia: 05.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: zmiana pliku z treścią statutu na ogłoszony w DZ.U. MIB

Wersja zmieniona dnia: 04.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: poprawa błędnej daty zatwierdzenia statutu IK

Wersja zmieniona dnia: 20.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana tekstu statutu

Wersja zmieniona dnia: 16.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: dołączenie tekstu statutu

Wersja zmieniona dnia: 16.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana statutu instytutu

Wersja zmieniona dnia: 11.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: zmiana nazwy instytutubip.gov.pl