mapa strony   |   kontakt   |

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej IK, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępnione na wniosek. Sprawy dotyczące informacji publicznej w zależności od ich zakresu będą załatwiane przez upoważnionych pracowników.

W celu uzyskania informacji z zakresu działania IK można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: ikolej@ikolej.pl

lub listownie na adres Instytutu Kolejnictwa
ul. J. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 29.06.2008
Dokument oglądany razy: 5 265
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl