mapa strony   |   kontakt   |

Status prawny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.03.2011

Instytut  Kolejnictwa został utworzony w 1951 r. jako część Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe. Po wydzieleniu w 1999 roku ze struktur PKP został przekształcony w jednostkę badawczo-rozwojową a w 2010 roku w instytut badawczy podległy ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Instytut działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),

2. zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie (Dz. Urz. MTiGM Nr 9, poz. 79),

3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie (Dz. U. Nr 75, poz. 475),

4. statutu Instytutu Kolejnictwa zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury  zarządzeniem nr 7 z 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa.

Instytut Kolejnictwa jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021539 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 700
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl