mapa strony   |   kontakt   |

Majątek

Instytut Kolejnictwa jako państwowa jednostka organizacyjna samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków. Majątek IK obejmuje nieruchomości, dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku IK wchodzą:

  • nieruchomości:
    • stanowiące siedzibę IK w Warszawie,
    • na których zlokalizowany jest tor doświadczalny w Żmigrodzie,
  • pozostałe środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe),
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki finansowe na rachunkach bankowych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 063
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl