Majątek

Instytut Kolejnictwa jako państwowa jednostka organizacyjna samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków. Majątek IK obejmuje nieruchomości, dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku IK wchodzą:

Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 051
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
wydruk z dnia: 21.04.2021 // bip.ikolej.pl