mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.04.2018

prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Bryjaprof. nzw. dr hab. inż. Danuta Bryjalejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1158 ze zmianami), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Wiceprzewodniczący:
prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
dr inż. Andrzej Toruń

Członkowie Rady Naukowej:
dr Mirosław Antonowicz
prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch
dr inż. Andrzej Białoń
prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Bryja
mgr inż. Witold Groll
dr hab. inż. Jarosław Moczarski
dr inż. Marcin Piwowarski
dr Paweł Podleśko
dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska
dr inż. Artur Rojek
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Szarata
prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
dr inż. Paweł Urbańczyk
mgr inż. Sławomir Walczak
dr Adam Wykowski

Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Agnieszka Marchela

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 03.04.2018
Dokument oglądany razy: 7 457
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 04.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl