mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.01.2017

Organami Instytutu Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 371 ze zmianami), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Wiceprzewodniczący:
dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
dr inż. Andrzej Toruń

Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch
dr  Michał Beim
dr inż. Andrzej Białoń
mgr inż. Witold Groll
dr hab. inż. Jarosław Moczarski
dr Paweł Podleśko
dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska
dr inż. Artur Rojek
dr hab. inż. Andrzej Szarata
dr inż. Paweł Urbańczyk
mgr inż. Sławomir WALCZAK

Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Agnieszka Marchela

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 6 242
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 30.01.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl