mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 13.03.2014

Organami Instytutu Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki" (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej kadencji 2012-2016:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA 

Wiceprzewodniczący:
dr inż. Andrzej BIAŁOŃ
mgr inż. Krzysztof OCHOCIŃSKI


Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Barbara DZIEWULSKA


Członkowie Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH
prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ
dr hab. inż. Maria BAŁUCH
dr hab. Tadeusz DYR
dr inż. Zbigniew CICHOCKI
dr inż. Andrzej MASSEL
dr inż. Janusz POLIŃSKI
dr inż. Jolanta RADZISZEWSKA-WOLIŃSKA
dr inż. Paweł URBAŃCZYK
dr Marcin WOŁEK
dr inż. Andrzej TORUŃ

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 157
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 13.03.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl