mapa strony   |   kontakt   |

Tryb załatwiania spraw

Wersja archiwalna zmieniona dnia 16.03.2011

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii, przydzielane są na bieżąco przez dyrektora IK do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa IK.

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Instytutu Kolejnictwa, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniona jest po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sprawy dotyczące informacji publicznej w zależności od ich zakresu będą załatwiane przez upoważnionych pracowników.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 398
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl