mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/3/2012

inżynier (chemik) specjalista w zakresie korozji [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.02.2012, 12:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa poszukuje osoby na stanowisko: inżynier (chemik) specjalista w zakresie korozji (absolwent Wydziału Chemii lub Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki lub Wydziału Chemii Uniwersytetu).

Poszukiwana osoba z dobrą znajomością j. angielskiego oraz wyuczoną wiedzą w zakresie:

  • zjawisk zachodzących w procesie korozji,
  • systemów zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • właściwości fizykochemicznych środków myjących.

Poszukiwany specjalista jest niezbędny do wsparcia kadry inżynieryjnej Pracowni w realizacji coraz większej liczby badań w zakresie oceny:

  • powłok lakierowych przeznaczonych do taboru pasażerskiego i towarowego,
  • skuteczności zabezpieczeń korozyjnych słupów trakcyjnych, systemów przytwierdzenia szyn do podkładów oraz innych elementów taboru oraz infrastruktury kolejowej,
  • badania preparatów myjących.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie drogą elektroniczną lub listowną listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego w terminie do 15 lutego 2012 roku. Rozmowy kwalifikacyjne w drugiej połowie lutego.

Praca od 1 marca.

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik
Jerzy Danielewicz
tel. +48 22 47 32 480
jdanielewicz@ikolej.pl
praca@ikolej.pl

Opublikowano dnia: 31.01.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl