mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/08-2/2013

Technik (chemik) / laborant [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.10.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa ogłasza nabór do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji na stanowisko technik (chemik) / laborant - do badań palno-dymowych (absolwent Liceum lub Technikum Chemicznego lub Mechanicznego).

Przewidywany zakres obowiązków:

  • przygotowywanie (w tym: przycinanie) próbek,
  • prace konserwacyjno-kalibracyjne aparatury badawczej,
  • udział w badaniach.

Oferty zawierające:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru

należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 15 września 2013 r.

Osoby, które przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji (przeprowadzony na podstawie analizy złożonych aplikacji) zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Opublikowano dnia: 28.08.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

konkurs rozstrzygniętybip.gov.pl