mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/08-1/2013

Specjalista w zakresie procesów spalania (mgr inż) [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.09.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.10.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa ogłasza nabór do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji na stanowisko specjalista w zakresie procesów spalania (mgr inż).


Wymagania:

  • dobra znajomość j. angielskiego oraz zjawisk zachodzących w czasie procesów spalania i pożaru oraz uniepalniania.

Przewidywany zakres obowiązków:

  • udział w badaniach laboratoryjnych w małej i dużej skali,
  • oceny bezpieczeństwa pożarowego w pojazdach szynowych na zgodność z nowymi wymaganiami legislacyjnymi UE w zakresie ochrony przeciwpożarowej transportu szynowego,
  • udział w realizacji projektów badawczych oraz w przygotowywaniu wniosków projektowych na nowe konkursy.

Oferty zawierające:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru

należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 15 września 2013 r.

Osoby, które przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji (przeprowadzony na podstawie analizy złożonych aplikacji) zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Opublikowano dnia: 28.08.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

konkurs rozstrzygniętybip.gov.pl