mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/07-3/2012

Asystent / ka Kierownika laboratorium [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10.08.2012, 16:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2012, 16:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa ogłasza nabór do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji na stanowisko asystent / ka Kierownika Laboratorium.

Wymagania:

  • dobra znajomość zasad zarządzania i organizacji pracy oraz języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

  • wsparcie Kierownika Laboratorium w zakresie logistyki prac realizowanych w Laboratorium (przygotowywanie niezbędnych harmonogramów, wyciągów, zestawień/analiz ekonomicznych) oraz w zakresie administracji w ramach tematów prowadzonych przez Kierownika.

Oferty zawierające:

  1. list motywacyjny,
  2. CV,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru

należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Osoby, które przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji (przeprowadzony na podstawie analizy złożonych aplikacji) zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której część odbędzie się w języku angielskim.

Opublikowano dnia: 31.07.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


[Oczekuje na rozstrzygnięcie]

bip.gov.pl