mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs z dnia 31.01.2012 usunięty 15.06.2012

Konkurs: LK/2/2012

specjalista w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.02.2012, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.02.2012, 12:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa poszukuje osoby na stanowisko: specjalista w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego (absolwent SGSP Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego lub wydziału chemii politechniki lub uniwersytetu).

Poszukiwana osoba z dobrą znajomością j. angielskiego oraz wyuczoną wiedzą w zakresie:

  • zjawisk zachodzących w czasie procesu spalania i pożaru,
  • przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz metod badań właściwości palno-dymowych materiałów i elementów konstrukcji, predysponowana do opanowania i wykonywania powyższych działań w obszarze transportu szynowego.

Poszukiwany specjalista jest niezbędny do:

  • włączenia się proces wdrożenia w Pracowni nowych metodyk badawczych wg CEN TS 45545,
  • wsparcia kadry inżynieryjnej w Pracowni w dokonywanie ocen bezpieczeństwa pożarowego w pojazdach szynowych na zgodność z nowymi wymaganiami legislacyjnymi UE (TSI, EN),
  • włączenia się w proces przygotowywania wniosków na projekty badawcze w zakresie uniepalniania tworzyw oraz udziału w ich realizacji.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie drogą elektroniczną lub listowną listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego w terminie do 15 lutego 2012 roku. Rozmowy kwalifikacyjne w drugiej połowie lutego.

Praca od 1 marca 2012 r.

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik
Jerzy Danielewicz
tel. +48 22 47 32 480
jdanielewicz@ikolej.pl
praca@ikolej.pl

Opublikowano dnia: 31.01.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl