mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs z dnia 18.10.2010 usunięty 23.03.2012

Konkurs: IK-O-116/50/10

Pracownik do Laboratorium LK [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05.11.2010, 12:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.11.2010, 12:00 [minął]
Organizator: Dział Spraw Pracowniczych

Instytut Kolejnictwa zatrudni absolwenta SGSP Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Poszukujemy kandydata:

  •  z bardzo dobrą (ewentualnie dobrą) znajomością j. angielskiego oraz wyuczoną wiedzą w zakresie:
    • zjawisk zachodzących w czasie pożaru,
    • komputerowych programów do symulacji rozwoju pożaru, oceny ryzyka i szacowania czasu bezpiecznej ewakuacji,
    • przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz metod badań właściwości palno-dymowych materiałów i elementów konstrukcji,
  • predysponowanego do opanowania i wykonywania powyższych działań w obszarze transportu szynowego zgodnie z wymaganiami UE.


WNIOSKI
Zawierające :
- list motywacyjny;
- zawodowe CV;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru należy przesyłać listownie na adres:

Dział Spraw Pracowniczych
Instytut Kolejnictwa
04-275 Warszawa
ul. Chłopickiego 50

lub składać osobiście w zaklejonych kopertach w Kancelarii pokój 68 Budynek Główny IK lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres jdanielewicz@ikolej.pl
Na kopercie lub w temacie mail`a prosimy zaznaczyć: „LK”

Opublikowano dnia: 18.10.2010 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl