mapa strony   |   kontakt   |

Majątek

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.06.2008

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa jako państwowa jednostka organizacyjna samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków. Majątek CNTK obejmuje nieruchomości, dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku CNTK wchodzą:

  • nieruchomości:
    • stanowiące siedzibę CNTK w Warszawie,
    • na których zlokalizowany jest tor doświadczalny w Żmigrodzie,
  • pozostałe środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy, wyposażenie biurowe),
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki finansowe na rachunkach bankowych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Śliwiński
Dokument z dnia: 30.06.2008
Dokument oglądany razy: 1 644
Opublikował: Krzysztof Śliwiński
Publikacja dnia: 30.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl