mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.06.2008

Organami Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje CNTK, a w szczególności:

  1. ustala plany działalności CNTK,
  2. realizuje politykę kadrową,
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności CNTK,
  4. reprezentuje CNTK,
  5. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących CNTK, za wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym i doradczym CNTK w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33 poz. 388 z późniejszymi zmianami), statucie CNTK oraz w Regulaminie Rady Naukowej CNTK.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Śliwiński
Dokument z dnia: 30.06.2008
Dokument oglądany razy: 2 121
Opublikował: Krzysztof Śliwiński
Publikacja dnia: 30.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl