mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działania

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.06.2008

Przedmiotem działania jednostki jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, projektowych, wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczenie w systemie oceny zgodności w dziedzinie kolejnictwa i miejskiego transportu szynowego.

Do zakresu działania jednostki należy prowadzenie badań naukowych, prac projektowych, rozwojowych i wdrożeniowych służących utrzymaniu i rozwojowi dziedziny kolejnictwa i miejskiego transportu szynowego, a w szczególności:

 • upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • opracowywanie wymagań oraz prowadzenie badań nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska,
 • dokonywanie obowiązkowej oceny zgodności poprzez badania, kontrolę, certyfikację wyrobów i systemów dla transportu szynowego na zgodność z wymaganiami zasadniczymi,
 • dokonywanie dobrowolnej oceny zgodności systemów i wyrobów dla transportu szynowego na warunkach uzgodnionych w umowie przez zainteresowane strony,
 • analiza stanu nauki i techniki oraz wytyczanie kierunków rozwoju w dziedzinie działalności CNTK,
 • opracowywanie propozycji w zakresie wykorzystania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki a także doradztwo techniczne, organizacyjne i ekonomiczne,
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi,
 • działalność w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,
 • rozwój kadry naukowej i badawczo-technicznej oraz szkolenie kadr dla podmiotów działających w sferze transportu szynowego,
 • działalność wydawnicza i informacja naukowo-techniczna,
 • działalność w zakresie wynalazczości, normalizacji, metrologii, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów związanych z funkcjonowaniem kolei oraz miejskiego transportu szynowego,
 • sporządzenie opinii i ekspertyz dla organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości.

CNTK prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie:

 • organizacji i zarządzania w transporcie,
 • logistyki i marketingu transportu szynowego,
 • dróg kolejowych i dróg miejskiego transportu szynowego,
 • automatyki,
 • telekomunikacji i teleinformatyki,
 • pojazdów szynowych,
 • zasilania trakcji elektrycznej,
 • ochrony osób i towarów w procesie przewozowym,
 • własności materiałów oraz elementów, zespołów i konstrukcji,
 • oceny stanu technicznego obiektów oraz badań związanych z wypadkami lub wydarzeniami nadzwyczajnymi.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Śliwiński
Dokument z dnia: 30.06.2008
Dokument oglądany razy: 1 495
Opublikował: Krzysztof Śliwiński
Publikacja dnia: 30.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl