mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

IK.PZ.261.02-WR.2021 - Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych parteru budynku nr 26 ETO, znajdujących się poza strefą laboratorium fotometrii, modernizacji piętra budynku wraz z klatką schodową i sanitariatami

Przedmiot zamówienia publicznego

Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych parteru budynku nr 26 ETO, znajdujących się poza strefą laboratorium fotometrii, modernizacji piętra budynku wraz z klatką schodową i sanitariatami znajdującymi się na piętrze budynku.

Postępowanie udzielone w trybie z wolnej ręki (klasyczne - krajowe) - roboty budowlane.

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny IK.PZ-380-05/PN/20. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostaje udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, którym jest Konsorcjum: Usługi Budowlane Marek Siuchta, Ruchna 58, 07-100 Węgrów, NIP: 824-122-57-62 – lider konsorcjum oraz „EL-SERWIS” Kowalina Sp. j., ul. Warszawska 22/24, 08-110 Siedlce, NIP: 8210007136 – partner konsorcjum, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z jego przedmiotem.
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.


Uwagi:

Umowa nr IK.GM/1061/2021 została zawarta w dniu 02.03.2021 r., z Konsorcjum: Usługi Budowlane Marek Siuchta, Ruchna 58, 07-100 Węgrów, NIP: 824-122-57-62 – lider konsorcjum oraz „EL-SERWIS” Kowalina Sp. j., ul. Warszawska 22/24, 08-110 Siedlce, NIP: 8210007136 – partner konsorcjum.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.03.2021, 12:45
Dokument oglądany razy: 49
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 08.03.2021, 12:45
Termin: 08.03.2021, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl