mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

IK.PZ.261.01-WR.2021 - Wykonanie prac mających na celu przywrócenie sprawności instalacji CO, ZW i CCw w budynku nr 22 (Awaria)

Przedmiot zamówienia publicznego:

Wykonanie prac mających na celu przywrócenie sprawności instalacji CO, ZW i CCw w budynku nr 22 (Awaria).

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienie klasyczne - krajowe) - usługi.

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne: Ze względu na wyjątkowa sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć – awaria urządzeń sieci ciepłowniczej wewnątrz budynku nr 22 - wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. Nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy.


Uwagi:

Umowa nr IK.GM/1051/2021 została zawarta w dniu 12.02.2021 r., z Wykonawcą IS-BUD Patryk Goliński, Kamyk 36, 26-670 Pionki. NIP: 796-276-25-44

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.03.2021, 12:44
Dokument oglądany razy: 28
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 08.03.2021, 12:44
Termin: 08.03.2021, 12:45
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl