mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

GM.262.2.2021 - Świadczenie usług telefonii mobilnej wraz z dostawą urządzeń

Warszawa, dnia 11.02.2021 r.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 18 lutego 2021 r., do godziny 11.00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej.


ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wprowadzone zostają zmiany w treści Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 2 – Formularz ofertowy.
Zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Zapytanie ofertowe oraz Załącznik nr 2 otrzymują wersję 2 i obowiązują od dnia 11.02.2021 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – wersja 2.

Załącznik nr 2  – wersja 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań Zamawiającego.


Warszawa, dnia 05.02.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
realizowanego w trybie zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 15.02.2021 r. do godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; Kancelaria Ogólna; budynek główny; pokój nr 68 – w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 15:00.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.

Załączniki edytowalne:

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań Zamawiającego.


Uwagi:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.02.2021, 12:36
Dokument oglądany razy: 177
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 11.02.2021, 12:36
Termin: 20.02.2021, 15:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl