mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

IK.PZ-380-09/PN/20 - Dostawa układu pomiarowego do pomiaru siły stykowej

Warszawa, dnia 22.01.2021 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Instytut Kolejnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. J. Chłopickiego 50 informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Podstawą unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).


Warszawa, dnia 15.01.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 15.01.2021 r. o godzinie 10.30 nastąpiło otwarcie oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje informacje:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 477.240,00 zł brutto, co stanowi wartość netto 388.000,00 zł + 23% VAT.

2. W wymaganym terminie tj. do dnia 15.01.2021 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta:

Oferta nr 01/09/PN/20

Wykonawca:

MW-Biuro Inżynierskie Michał M. Wychowański, Jakubowice 2, 27-530 Ożarów k/Sandomierza.


Warszawa, dnia 23.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; Kancelaria Ogólna; budynek główny; pokój nr 68 – w dni robocze, w godz. 8:00 ÷ 15:00.

Termin otwarcia ofert: 15.01.2021 r., godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert: Instytut Kolejnictwa; ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa; budynek główny; pokój nr 65.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 23.12.2020 r. pod nr 771589-N-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

Załączniki edytowalne:

Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw.


Uwagi:

Unieważniony 22.01.2021 r.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 22.01.2021, 08:18
Dokument oglądany razy: 223
Przetarg zakończony - unieważniony
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Andrzej Tęsny
Publikacja dnia: 22.01.2021, 08:18
Termin: 22.01.2021, 08:30
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl