mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenia

Wersja archiwalna zmieniona dnia 07.03.2016

Symbol sprawy: IK.PZ-380-02/ZO/16


POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonanie dokumentacji technicznej budowlano - wykonawczej w branży budowlanej, dotyczących termomodernizacji 12 obiektów budowlanych.

Pobierz treść zapytania ofertowego.

Zamawiający ponadto informuje, iż niniejsze zapytanie zostało wysłane do trzech wybranych przez Zamawiającego Wykonawców i realizowane jest w trybie zapytania ofertowego spełniającego zasady rozeznania rynkowego, rozumianego zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, a w szczególności jego pkt. 6.2.1 w sprawie Szczegółowych warunków i procedur dotyczących obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku.

Warszawa, dnia 01.03.2016 r.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 01.03.2016
Dokument oglądany razy: 2 427
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 07.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl