mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: LK/02-2/2013

Inżynier elektronik-automatyk [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15.03.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.03.2013, 15:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa ogłasza nabór do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji na stanowisko inżynier elektronik-automatyk.


Wymagania:
• dobra znajomość aparatury sterująco-rejestrującej przy stanowiskach do badań wytrzymałościowych elementów kolejowych oraz języka angielskiego lub niemieckiego.


Zakres obowiązków:
• obsługa, nadzór i rozwój aparatury sterująco-rejestrującej przy stanowiskach do badań wytrzymałościowych elementów kolejowych.


Oferty zawierające:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru
należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 15 marca 2013 r.


Osoby, które przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji (przeprowadzony na podstawie analizy złożonych aplikacji) zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, której część odbędzie się w języku angielskim.

Opublikowano dnia: 26.02.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

rozstrzygnięty







bip.gov.pl