mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs: GM/07-1/2012

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2012, 16:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.09.2012, 16:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Oczekiwania wobec osoby zatrudnionej:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • odpowiedzialność w działaniu;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • gotowość do podejmowania wyzwań;
 • wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność zarządzania zespołem (co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym) i nastawienie na współpracę; 
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

 • administrowanie nieruchomościami IK;
 • nadzorowanie pracy Sekcji Zaopatrzenia i Sekcji Technicznej;
 • współpracę z innymi działami IK ;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności GM dla Dyrekcji IK;
 • współpracę z urzędami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących majątku IK; 
 • przygotowywanie i wnioskowanie o zatwierdzenie planu remontów do zwierzchnika.
 • realizację i monitoring planu remontów;
 • sporządzanie umów najmu nieruchomości i miejsc parkingowych IK;
 • badanie i analizę cen transakcyjnych nieruchomości celem bardziej efektywnego gospodarowania środkami finansowymi IK przy najmie powierzchni.

Zatrudnionej osobie oferujemy:

 • pracę na samodzielnym stanowisku;
 • możliwość rozwoju zawodowego; 
 • program szkoleń; 
 • pracę w prestiżowym miejscu w branży; 
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Zgłoszenia zawierające:

 1. list motywacyjny, 
 2. zawodowe CV,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru

należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Opublikowano dnia: 31.07.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

konkurs rozstrzygniętybip.gov.pl