mapa strony   |   kontakt   |

Praca, staże, praktyki

Konkurs z dnia 15.06.2012 usunięty 03.04.2020

Konkurs: GM/1/2012

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2012, 16:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.07.2012, 11:00 [minął]
Organizator: Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa poszukuje osoby na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Oczekiwania wobec osoby zatrudnionej:
• Wykształcenie wyższe techniczne;
• Odpowiedzialność w działaniu;
• Umiejętność analitycznego myślenia;
• Gotowość do podejmowania wyzwań;
• Wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność zarządzania zespołem (co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym) i nastawienie na współpracę;
• Bardzo dobra organizacja pracy.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
• Administrowanie nieruchomościami IK;
• Nadzorowanie pracy Sekcji Zaopatrzenia i Sekcji Technicznej;
• Współpracę z innymi działami IK ;
• Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności GM dla Dyrekcji IK;
• Współpracę z urzędami, instytucjami i innymi podmiotami zewnętrznymi w sprawach dotyczących majątku IK;
• Przygotowywanie i wnioskowanie o zatwierdzenie planu remontów do zwierzchnika.
• Realizację i monitoring planu remontów;
• Sporządzanie umów najmu nieruchomości i miejsc parkingowych IK;
• Badanie i analizę cen transakcyjnych nieruchomości celem bardziej efektywnego gospodarowania środkami finansowymi IK przy najmie powierzchni.

Zatrudnionej osobie oferujemy:
• Pracę na samodzielnym stanowisku;
• Możliwość rozwoju zawodowego;
• Program szkoleń;
• Pracę w prestiżowym miejscu w branży;
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.

Zgłoszenia zawierające:
• list motywacyjny;
• zawodowe CV;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru;
należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@ikolej.pl do dnia 30 czerwca 2012r.

Opublikowano dnia: 15.06.2012 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl