mapa strony   |   kontakt   |

Tryb załatwiania spraw

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.06.2008

Sprawy zgłaszane pocztą na adres CNTK, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii, przydzielane są na bieżąco przez dyrektora CNTK do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa CNTK.

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniona jest po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Sprawy dotyczące informacji publicznej w zależności od ich zakresu będą załatwiane przez upoważnionych pracowników.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Śliwiński
Dokument z dnia: 30.06.2008
Dokument oglądany razy: 1 395
Opublikował: Krzysztof Śliwiński
Publikacja dnia: 30.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl