mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Organami Instytutu Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Wiceprzewodniczący:
dr  inż. Marcin Piwowarski
dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

Członkowie Rady Naukowej:
dr Mirosław Antonowicz
dr Renata Barcikowska
dr Marta Braun
prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Bryja
mgr inż. Witold Groll
dr hab. inż. Jarosław Moczarski, prof. IK
mgr inż. Krzysztof Ochociński
dr Paweł Podleśko
dr inż. Artur Rojek
prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
dr inż. Lucyna Sokołowska
dr inż. Marek Sumiła
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Szarata
prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
dr inż. Paweł Urbańczyk

Dyrekcja IK:
dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
dr inż. Rafał Cichy

Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Agnieszka Marchela

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 17.06.2020
Dokument oglądany razy: 8 434
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl