mapa strony   |   kontakt   |

Organy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 17.06.2020

Organami Instytutu Kolejnictwa są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa:

  1. ustala plany działalności instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
  5. reprezentuje instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm.), statucie IK oraz w Regulaminie Rady Naukowej IK.

Skład Rady Naukowej:

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk
dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

Członkowie Rady Naukowej:
dr Mirosław Antonowicz
dr inż. Andrzej Białoń
dr Marta Braun
prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Bryja
mgr inż. Witold Groll
dr inż. Dariusz Kowalczyk
prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Moczarski, prof. IK
dr inż. Marcin Piwowarski
dr Paweł Podleśko
dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska
dr inż. Artur Rojek
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Szarata
prof. dr hab. inż. Adam Szeląg
dr inż. Paweł Urbańczyk
mgr inż. Sławomir Walczak

Dyrekcja IK:
dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
dr inż. Rafał Cichy

Sekretarz Rady Naukowej:
mgr Agnieszka Marchela

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 17.06.2020
Dokument oglądany razy: 8 077
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 17.06.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl