Tryb załatwiania spraw

Sprawy zgłaszane pocztą na adres Instytutu, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii, przydzielane są na bieżąco przez dyrektora IK do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną lub e-mailem kierowane są do właściwych członków kierownictwa IK.

Podpisał: Anna Loryńska
Dokument z dnia: 16.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 189
Opublikował: Anna Loryńska
Publikacja dnia: 16.03.2011
 
wydruk z dnia: 21.04.2021 // bip.ikolej.pl